Burn-out & depressie

Burn-out

Een burn-out is een vorm van stress die vaak in het beroepsleven voorkomt. Kenmerken hiervan zijn emotionele uitputting, depersonalisatie en het gevoel dat je competentie afneemt.

Overspannenheid wordt vaak verward met een burn-out. Het verschil hierbij is dat wanneer de oorzaak weggenomen wordt, een overspannen persoon snel herstelt. Bij een burn-out blijven de verschijnselen en kan die persoon niet meer tot zichzelf komen.

In je werkleven kan status erg belangrijk voor je zijn. Het heeft invloed op je innerlijke leefwereld en je zelfvertrouwen.

Wanneer je status wordt aangetast door promoties je niet kreeg, door een ontslag of een faillissement, kan dit een grote impact hebben op je leven. Het is een ervaring van verlies. Een proces van afscheid nemen van een leven dat niet meer terugkomt.

Je gaat jezelf de vraag stellen wie je nog bent op dat moment. Als je jezelf zo sterk identificeert met je werk en het werkelijk je hele leven is, kan een verlies ervoor zorgen dat je het vertrouwen in jezelf en anderen kwijtspeelt.

Dit verlies kan er anderzijds ook voor zorgen dat je nieuwe wegen gaat bewandelen. Zo ontdek je misschien wel nieuwe talenten en vaardigheden.

Crisissen zijn uitdagingen die ervoor zorgen dat je nieuwe stappen in je leven gaat zetten. Stappen op weg naar een leven met meer voldoening.

 

Depressie

Een depressie kan uit verschillende omstandigheden voortkomen en omvat vele specifieke kenmerken.  Eén ervan is het zich constant somber voelen.  Alles lijkt uitzichtloos en interesses en verlangens verdwijnen.

Depressiviteit zorgt ervoor dat je sociaal en maatschappelijk beperkt wordt. Je wilt geen sociale contacten meer leggen en hebt geen zin meer om iets te ondernemen.

Samen zoeken we naar oplossingen om terug zin te krijgen in het leven. De weg naar een beter leven ligt open.

Ik heb interesse

Heb je bij dit proces begeleiding nodig dan sta ik graag voor je klaar om samen dit nieuwe pad te bewandelen.

Contacteer mij