Psycho-somatische klachten

Lichaam en geest zijn met elkaar verweven.  Ze reageren op elkaar en sturen beiden signalen uit.  Lichamelijke klachten kunnen een uiting zijn van lijfelijk disfunctioneren maar kunnen ook het gevolg zijn van psychologische invloeden. Hoofdpijn kan de kop op steken na een stressvolle dag op het werk. Het lichaam geeft jou het signaal dat er een probleem is en je het rustiger aan moet doen.  Ruzie en conflicten kunnen ‘op de maag’ liggen en maagzweren veroorzaken. Onverwerkte gevoelens en piekergedachten kunnen zich uiten in nek, schouder- en rugpijn,…. het probleem is letterlijk te zwaar om dragen.  Omgekeerd kunnen lichamelijke klachten ook leiden tot stress en zelfs depressie.  Psycho-somatische klachten zijn dus lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben en geen lichamelijke.  Je krijgt ze wanneer er zich teveel spanning ophoopt. Sommige mensen hebben er moeite mee om hun pijnen te linken aan psychische problemen.  Ze hebben liever pijn die afkomstig is met ‘iets van het lichaam’ in plaats van ‘iets in het gevoelsleven’.  Nochtans krijgen de meeste onder ons vroeg of laat last van psycho-somatische klachten.  De klachten zijn vol van betekenis.  Ze willen je duidelijk maken dat er problemen aangepakt moeten worden.  Het komt er op aan goed naar de klachten te luisteren en na te gaan wanneer en waar ze verschijnen.  Ze zijn als richtingsaanwijzers die je de weg wijzen naar een meer tevreden leven.

Ik heb interesse

Heb je bij dit proces begeleiding nodig dan sta ik graag voor je klaar om samen dit nieuwe pad te bewandelen.

Contacteer mij